"Focus op internationale fiscaliteit, een expertise die in de afgelopen jaren werd opgebouwd"

Kantoor en diensten

Erik Sansen richtte Sansen International Tax Lawyers op in september 2014. Ons kantoor legt zich in een steeds mondialer en transparanter wordende wereld toe op de internationale fiscaliteit in al zijn aspecten en dit voor verschillende doelgroepen. Dankzij onze onafhankelijke positie zijn we wendbaar en slagvaardig. Onze kleinschaligheid maakt dat we bijzonder toegankelijk zijn en u in een volstrekt wederzijds vertrouwen een hands on dienstverlening kunnen bieden.

Onze expertise
Vertel ons waar wij u mee kunnen helpen