Erkend dienstverlener van de KMO PORTEFEUILLE

Sansen International Tax Lawyers is sinds 6 september 2019 erkend dienstverlener van de KMO PORTEFEUILLE onder het nummer DV.A232835

Sansen International Tax Lawyers is sinds 6 september 2019 erkend dienstverlener van de KMO PORTEFEUILLE onder het nummer DV.A232835

Dankzij de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid kan u als ondernemer financiële steun krijgen voor de aanschaf van sommige van onze juridische diensten.

U vindt hierna een beknopte toelichting. Meer informatie vindt u op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

1. Algemeen: Wie kan beroep doen op de KMO-portefeuille?

 

 • Uw onderneming is een KMO (zie voor definitie onder 3.) of u beoefent een vrij beroep.
 • U voert uw activiteit onder vennootschapsvorm dan wel als éénmanszaak.
 • Uw exploitatie-zetel ligt in het Vlaams Gewest.
 • Uw bedrijf of kantoor is in privé-handen (d.w.z. minder dan 25% is in handen van een administratieve overheid).
 • Uw bedrijf of kantoor heeft een hoofdactiviteit die vermeld wordt op de lijst van erkende activiteiten (zie https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/nace-code).   
 • Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

 

2. Welke diensten van Sansen International Tax Lawyers komen in aanmerking voor een subsidie onder de KMO-portefeuille?

 

Advies Internationaal Ondernemen

Zowel Belgische als buitenlandse ondernemingen worden geconfronteerd met steeds complexer wordende inkomstenbelasting. Wij assisteren reeds jarenlang bedrijven en ondernemers met hun tax positie in verhouding tot internationale investeringen.

Daarbij staan wij in voor advies en bijstand bij fiscale geschillen en advies m.b.t. fiscale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven (met inbegrip van fiscale incentives voor innovatie), fiscale aspecten van (Belgische en/of grensoverschrijdende) bedrijfsherstructureringen, internationale vennootschapsbelasting, advies m.b.t. dubbelbelastingverdragen, fiscaliteit van buitenlandse vennootschappen in België, internationale structurering van bezoldigingen voor CEO’s, werknemers en zelfstandigen, …

We werken daarbij vanuit een onafhankelijke positie samen met een uitgebreid wereldwijd netwerk van adviseurs, met gelijkaardige kwaliteiten als ons kantoor.

Strategisch- en ondernemingsadvies

Wij staan bedrijven en bedrijfsleiders bij op kantelmomenten in hun bedrijfsontwikkeling. We hebben een ruime ervaring op het vlak van innovatiefiscaliteit, zoals de auteursrechten voor software-ontwikkelaars, de aftrek voor innovatie-inkomsten, investeringsaftrek bij een nieuwe investering,… Daarnaast adviseren we belastingplichtigen die op het punt staan een joint-venture aan te gaan, of in de start-up fase van hun bedrijf zitten. Dit laatste gebeurt aan de hand van een start-up audit om ook de jonge bedrijven en groeibedrijven hun volle fiscale potentieel te laten ontwikkelen.

Familiale onderneming

Wij staan familiebedrijven en hun aandeelhouders bij. Wij hebben ondernemers over de hele wereld bijgestaan. Onze tussenkomst kan betrekking hebben op de oprichting van controlestructuren (holdings, burgerlijke maatschappen, administratiekantoren,… ), het begeleiden van investeringen, afspraken met de fiscus, het begeleiden van de overdracht van het familiebedrijf aan de volgende generatie, advisering inzake vennootschapsbelasting,…

Welke diensten komen niet in aanmerking?

Natuurlijk is het de bedoeling dat het advies uw bedrijf extra stimuleert. Daarom komt advies over de gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

 

3. Welke steun kan u ontvangen?

 

Hoeveel steun u kan ontvangen, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Bent u een kleine onderneming, dan kan u dankzij de KMO-portefeuille een tussenkomst genieten tot 30% van het betaalde ereloon, met als jaarlijks maximum 7.500 €.

Bent u een middelgrote onderneming, dan heeft u recht op een financiële tussenkomst tot 20% waarbij de maximale tussenkomst 7.500 € per jaar bedraagt.


Er kan steun aangevraagd worden tot het persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Of uw KMO klein of middelgroot is, hangt af van:

 • Het aantal werknemers
 • De jaarlijkse omzet
 • Het balanstotaal

Kleine ondernemingen (KO) zijn ondernemingen waarbij:

 • Het aantal werknemers < is dan 50 VTE*
 • De omzet < is of = 10.000.000€ OF het balanstotaal is < of = 10.000.000€

Middelgrote ondernemingen (KMO) zijn ondernemingen waarbij:

 • aantal werknemers < is dan 250 VTE* 
 • omzet is < of = 50.000.000€ OF balanstotaal is < of = 43.000.000 €

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt VLAIO daartoe uw gegevens op bij de Nationale Bank van België. Daarbij baseert men zich op de omvang van uw KMO ten tijde van uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt immers mee de grootte van uw onderneming.

 

4. Procedure

 

Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen, moet u zich als gemachtigde van uw onderneming registreren op:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen.

U kan dit doen aan de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Een federaal token is een kaartje (met de afmetingen van een bankkaart) met codes die het mogelijk maken u te identificeren en kan u aanvragen via de federale overheid. Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heeft u een kaartlezer nodig.

Vervolgens dient u uw onderneming te registreren.

U dient uw subsidie-aanvraag pas in nadat u een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met uw dienstverlener. Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

Voor verdere informatie en/of begeleiding bij het aanvragen van een registratie of van een subsidie, kan u terecht bij SITL (Isobel Miller).